Manuelterapi

Manuelterapeuter, bruger deres hænder til at undersøge og behandle skader i bevægeapparatet. Ved hjælp af særlige undersøgelser og teknikker, finder terapeuten frem til skadens årsag. Der bruges mange forskellige teknikker til at korrigere kroppens muskler, facsier, sener og led.

Manuelterapi er en meget skånsom behandling af kroppen, idet man benytter vejrtrækning og musklernes egen trækkraft til at korrigere med. Terapeuten bruger flere forskellige terapiformer i den samme behandling som f.eks.:

MET ( muskel-energi-teknik)
ART ( Aktiv-release-teknik)
Artikulering (Ledfrigøring uden impuls)
Manipulation ( Ledfrigøring med impuls)
Udspænding
Massage
MWM – Mobilizations With Movements

MET – muskel-energi-teknik

Bruges til at styrke svage muskler og afslappe muskler med overspænding (hypertonus). Man udnytter musklernes evne til at slappe af, efter at have spændt statisk (post-isometrisk-relaxion). En virkelig mild og effektiv behandlingsform.

ART – aktiv-release-teknik

Er en super effektiv måde at udspænde muskler på. Patienten bedes spænde musklen med ca. halv styrke og terapeuten udspænder musklen mod modstand. Metoden er effektiv til muskler med krampelignende spændinger.

Artikulering

Bruges til at korrigere låste led. Metoden er mild og effektiv, specielt til patienter som ikke vil have at leddet bliver “”knækket”” på plads.

Manipulation – HVLAT

Bruges til at korrigere låste led. HVLAT står for High – Velosity – Low – Amplitude – Trust, altså en bevægelse udført med høj hastighed og lille bevægelse. Nok den mest effektive måde at behadle et låst led på. Samtidig er metoden slånsom for patienten, da behandlingen kun sker i et led af gangen og i en bevægeretning.

Massage

Korrekt udført massagebehandling sikrer optimal blodgennemstrømning i muskulaturen, som fremmer restitution. på klinikken benyttes tillige triggerpunktsbehandlinger for effektivt at nedsætte hvilespændingen i musklerne og for at virkningen af massagen skal være så vedvarende som muligt.

MWM – Mobilizations With Movement

Mild og smertefri behandling til ledmobilisering, så enkelt kan det beskrives. Patienten bevæger selv det skadede område, men terapeuten støtter op omkring leddet.

Inden behandling påbegyndes

Inden behandlingen startes, skal der en grundig forundersøgelse til, for skade bliver behandlet korrekt fra start af. Undersøgelsen består af forskellige målinger, aktive tests, passive tests samt styrketests. Dette gøres ved den 1. behandling. Desuden vil der være små tests undervejs i behandlingsforløbet, så der hele bliver gjort status i den pågældende skades forløb. Ved endt behandling vil klienten igen blive grundigt undersøgt, som ved 1. behandling, så der kan udformes et træningsprogram, som klienten kan udføre i hjemmet, eller i trænings/motionscenter, for at undgå skaden opstår på ny.