Osteopati

Hvad er osteopati?

Osteopati betragter dig og din krop som en helhed.

En sammenhængende enhed hvor alle kroppens systemer har indflydelse på hinanden.Kroppens systemer er: Nervesystem, Organsystem, Led og Muskelsystem, kredsløb og bindevævshinder.

Bindevævshinderne (fascierne) omgiver alle kroppens muskler, knogler, nerver og organer. Det er via disse hinder at blodkar og nerver baner sig vej til muskler, knogler og organer.

På grund af disse sammenhænge og indbyrdes påvirkninger ligger årsagen til en smerte eller et symptom ofte et andet sted end der hvor smerten/symptomet opleves.

Det er osteopatens opgave gennem grundig undersøgelse og ved hjælp af sin anatomiske viden at finde årsagen til problemet og behandle denne.

Undersøgelsen består i at finde ud af, hvor kroppen ikke længere har normal optimal bevægelighed, elasticitet og balance og så behandle der.

De teknikker der anvendes, er f.eks.:

  • Muskel teknikker
  • Udspænding
  • Organ behandling
  • Lymfe behandling
  • Massage
  • Mobilisering af led
  • Kranio-sakral behandling

Teknikkerne udføres af osteopaten og dennes hænder evt. med din hjælp. Der bruges ingen apparater i behandlingen.

Via osteopati genskabes normal bevægelighed mellem kroppens strukturer således at blodgennemstrømning og nerveinformation kan løbe frit og uhindret. Dermed gives optimale betingelser for opheling og sundere væv.

På den måde for kroppen de bedste muligheder for at helbrede sig selv og forebygge nye skader, dog under forudsætning af at du får optimal:

  • søvn
  • kost
  • motion

Og har en fornuftig balance mellem aktivitet og hvile.

Osteopater, bruger deres hænder til at undersøge og behandle skader i bevægeapparatet. Ved hjælp af særlige undersøgelser og teknikker, finder terapeuten frem til skadens årsag. Der bruges mange forskellige teknikker til at korrigere kroppens muskler, facsier, sener og led.

Osteopati er en meget skånsom behandling af kroppen, idet man benytter vejrtrækning og musklernes egen trækkraft til at korrigere med.

Inden behandling påbegyndes

Inden behandlingen startes, skal der en grundig forundersøgelse til, for skade bliver behandlet korrekt fra start af. Undersøgelsen består af forskellige målinger, aktive tests, passive tests samt styrketests. Dette gøres ved den 1. behandling. Desuden vil der være små tests undervejs i behandlingsforløbet, så der hele bliver gjort status i den pågældende skades forløb. Ved endt behandling vil klienten igen blive grundigt undersøgt, som ved 1. behandling, så der kan udformes et træningsprogram, som klienten kan udføre i hjemmet, eller i trænings/motionscenter, for at undgå skaden opstår på ny.